Kendall GT-1 HP 20w50 1 Gallon

  • 00052
Kendall GT-1 High Performance Motor Oil är en API SM-motorolja av
högsta kvalitet speciellt framtagen för
användning i bensinmotorer vid höga temperaturer eller under
extrema körförhållanden. Oljan klarar API
systemets högsta krav (SM) för moderna motorer med höga effektuttag
både med och utan turbo eller
kompressor. Oljan är även avsedd för trimmade gat- och

tävlingsmotorer med eller utan överladdning. Oljan
överträffar även kraven för hårt belastade marinmotorer.
Fördelar: Kendall GT-1 High Performance Motor Oil ger ett enastående
skydd mot slitage, även av kritiska
turbolager, och har utmärkt motståndskraft mot nedbrytning vid höga
temperaturer och bildandet av slam och
hartsavlagringar under alla körförhållanden. KENDALL Motoroil ställer
mycket höga krav på sina produkter
och för att klara sina egna krav på skydd av kritiska komponenter i
motorer så har deras tekniker tagit fram
ett helt nytt tillsatspaket som kallas Liquid Titanium. Oljan har dessutom
extra hög tillsats av zinkdialkyldithiofosfat(ZDDP) för skydd av
komponenter i motorer där det förekommer
höga yttryck, T.ex. mellan kamaxel och ventillyftare
(speciellt mekaniska ventillyftare), ventil och vipparm.
Rekommenderas för:
• Extremt högt belastade och hårt trimmade motorer med mekaniska
ventillyftare och hårda
ventilfjädrar.
• Turboladdade bensinmotorer.
• Trimmade gatmotorer
• Tävlingsmotorer med eller utan turbo, kompressormatning.
• Marinmotorer, hårt belastade under alla körförhållanden.
• Motorcykelmotorer utan våt koppling
• Vid inkörning av nya kamaxlar
• Dragracingmotorer överladdade med metanol
• Personbilar, lätta lastbilar och SUVs under alla körförhållanden, som
inte behöver en olja
som är godkänd för ILSAC GF3 & GF4. (ILSAC GF3 & GF4 är en
bränslesparnorm för vissa bilar,
vanligtvis oljor med viskositet 0W-30,5W-20 och 5W-30.)
Kendall GT-1 High Performance Motor Oil uppfyller eller överträffar
kraven för godkännande enligt följande:
• API Service SM

Kendall

632 kr
Exklusive moms
Lagerstatus: 9997