ATE Bromsvätska SL6 dot4 1L

1 Liter bromsvätska, SL6 dot4 För bilar med ABS ESP osv

Artnr: 706402
Lagerstatus: I lager
Leveransstatus: Skickas snarast

190 kr
Varav moms: 38 kr
St

DOT 4-bromsvätska SL.6, som är avsedd för användning som hydraulvätska i broms- och kopplingssystem i motorfordon. Denna bromsvätska för hydrauliska broms- och kopplingssystem i motorfordon är tack vare sin låga viskositet vid extrem kyla särskilt lämplig för bromsanläggningar med elektroniskt styrda hydraulikkomponenter, där en snabb modulering av bromstrycket hos det bromsade hjulet krävs, särskilt i system för korrigering av över- eller understyrning av fordonet, det s.k. elektroniska stabilitets-programmet (ESP*).

Viskositeten vid –40° C ligger med maximalt 700 mm²/s vilket endast är ca hälften så högt som motsvarande värden hos många andra gängse DOT 4-vätskor och uppfyller därmed kraven i ISO-specifikation 4925 för bromsvätskor med mindre lågtem peraturviskositet (klass 6).

Bromsvätskan består av polyetylenglykoletrar, polyetylenglykoler, deras borsyraester, aminer, tillsatser och stabilisatorer.

ATE DOT 4-bromsvätska SL.6 uppfyller och överträffar bl.a. kraven i bromsvätskestandarderna FMVSS-nr 116 – DOT 4, SAE J1704 och ISO 4925, klass 6.

ATE bromsvätska SL.6 kan blandas med andra bromsvätskor som uppfyller specifikationerna ISO 4925 klass 6, DOT 5.1 eller DOT 4. Den optimala ESP-funktionaliteten även vid mycket låga temperaturer är dock bäst garanterad med vätskor enligt specifikation ISO 4925, klass 6.

Lagringsförmåga vid lagringstemperaturer på –20° C till 40° C I förslutna original försäljningskärl i upp till 5 år

Produktegenskaper:

Beskaffenhet homogen, klar Färg gul

Koktemperatur min. 265° C

Våt-koktemperatur min. 175° C

Viskositet vid –40° C max. 700 mm²/s

Viskositet vid +100° C 1,7 upp till 2,3 mm²/s

Vattenhalt max. 0,20%

Bromsvätska måste bytas ut regelbundet. De utbytesintervaller som tillverkaren föreskriver skall följas. Fordonstillverkarens föreskrifter avseende specifikationen för bromsvätskan skall följas.

Liknande produkter