ATE Racing Typ 200 Bromsvätska

1Liter bromsvätska, mycket goda värmeegenskaper. Kokpunkt 280 grader C Wet boiling point 198 grader C Ersätter ATE Racing Blue 316302 Denna vätska har ej den blå färgen.

Artnr: 706202
Lagerstatus: I lager
Leveransstatus: Skickas snarast

269 kr
Varav moms: 53,80 kr
St

DOT 4 TYP 200 bromsvätska, som är avsedd för användning som hydraulvätska i broms- och kopplingssystem i motorfordon.

Denna bromsvätska för hydrauliska broms- och kopplingssystem i motorfordon har den bästa vattenbindningsförmågan och den högsta kokpunktsreserven av alla ATE bromsvätskor. Sammansättningen bestäms av de vattenbindande polyetylenglykoleter-borsyraestrarna och tillsatser som har utvecklats speciellt för denna högprestationsvätska. Våt-koktemperaturen på nästan 200° C har maximerats med syftet att kunna uppnå så långa utbytesintervall för bromsvätskan som möjligt och minimera risken för ångblåsbildning i förbrukad, vattenhaltig bromsvätska i upphettade bromsok efter extrema inbromsningar.

ATE DOT 4 TYP 200 bromsvätska uppfyller och överträffar bl.a. kraven i bromsvätskespecifikationerna FMVSS-nr 116 – DOT 4, SAE J1704 och ISO 4925, klass 4.

Lagringsförmåga vid lagringstemperaturer på –20° C till 40° C I förslutna original försäljningskärl i upp till 5 år

Produktegenskaper:

Beskaffenhet homogen, klar Färg gul

Koktemperatur min. 280° C

Våt-koktemperatur min. 198° C

Viskositet vid –40° C max. 1.400 mm²/s

Viskositet vid +100° C 2,2 upp till 2,8 mm²/s

Vattenhalt max. 0,20%

Bromsvätska måste bytas ut regelbundet. De utbytesintervaller som tillverkaren föreskriver skall följas. Fordonstillverkarens föreskrifter avseende specifikationen för bromsvätskan skall följas.


Liknande produkter

Även köpta produkter